Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti